Haverådgivning

Haverådgivning kan man benytte sig af på alle årstider. Sommermånederne kan fint bruges til at få svar på aktuelle havespørgsmål vedrørende din have, men også sensommeren og om efteråret, kan der være et behov for at få haverådgivning til optimering af din have.

Det bedste tidspunkt for haverådgivning, afhænger af dine udfordringer med haven. Omdrejningspunktet er især spørgsmål om passende beplantning, som matcher behov og ønsker. Når du har fået svar og tips på dine havespørgsmål, kan du eksempelvis bruge sensommeren til at rydde op i det gamle haveanlæg og herefter plante nye planter.

Inden udførelsen finder sted skal du bestemme dig for, hvem der skal udføre opgaven. Hvad skal du have hjælp til? Tilbud skal indhentes, og der skal laves en tidsplan med datoer, hvor dine samarbejdspartnere: havedesigner, anlægsgartnere etc. indgår.

Noget om haverådgivning…

I England er brug af professionel haverådgivning meget anvendt. I Danmark er det især de sidste par år meget populært at gøre noget ved sit haveareal. Netop Covid-19 har været med til at få vagt haveinteressen endnu mere og blive bevidste om, hvor meget haven har at tilbyde og hvor at faglig hjælp og gode haveråd kan være med til at komme godt fra start med haveprojektet. Ofte er det jo en selvfølge at tage en fagmand eks. en murer eller tømrer med på råd, når der skal justeres på huset for at få den optimale udnyttelse ud af det.   Tænk haven ind som en grøn udendørs stue, der skal indrettes, så den passer til dig og den måde du ønsker at bruge haven på.

Haverådgivning kan omhandle flere haveemner – her er et par eksempler:

  • En snak om nødvendig beskæring af dine planter
  • Forslag til bedre placering af eksisterende beplantning
  • Bestemmelse af sundhedstilstand på udvalgte planter
  • Hvad skal bevares og hvad skal fjernes?
  • Tips til en bedre udnyttelse af haven
  • Haveråd med hensyn til gødskning og jordbund
  • Planteforslag på udvalgte steder
  • Andre haveidéer

Min haverådgivning består af tips til, hvordan du sikrer en optimal pleje og sund udvikling af dine planter. Mit udgangspunkt er at hjælpe dig med at få afklaret de vigtigste spørgsmål.

Bestemmer du dig for en haverådgivning, vil vi aftale et mødetidspunkt hos dig. Jeg vil tage udgangspunkt i en grundig gennemgang af din have. Du kan vælge fokus på bestemte områder i din have eller haven som helhed. Fortæl eksempelvis hvad du vil bevare og gerne vil have fjernet. Det er ligeledes nødvendigt for mig at vide, hvordan haven skal bruges og af hvem. Det er fint at gøre sig nogle tanker på forhånd, før vi mødes. Lav evt. en lille liste med et par stikord.

Sammen får vi belyst dine havespørgsmål og du får relevante løsningsforslag. Husk selv at tage notater undervejs ved vores havegennemgang.

Efter haverådgivningen skal du gerne være afklaret i forhold til dine havespørgsmål og vil efterfølgende kunne gå i gang med den praktiske del af dit haveprojekt.

Pris for Haverådgivning fra kr. 4400 (afhængig af projektet) inkl. moms og inkl. kørsel op til 20 km.

Du kan bestille haverådgivning hos mig på tlf. 22 67 97 77.