Haveplan

Haveplanen – hvad indeholder din haveplan?

Vinteren er den bedste sæson for haveovervejelser, der går forud for den praktiske udførelse af nye haveanlæg. Haveplanlægning er altid en proces, som jeg mener der bør sættes tid af til for at opnå en vellykket have.

Generelt forstås ved udtrykket haveplan den grafiske gengivelse af en have eller delområde af en have, der skal nytænkes/genskabes.

En haveplan indeholder:

  • Fremstilling af en grundplan i 1: 100.
  • Forslag til formgivning af den kommende have
  • Planteliste med en detaljering og navngivning af materialer, der skal anvendes.
  • Placering af eksempelvis terrasser og andre siddepladser, havegange og beplantningsområder.

Ved bestilling af en haveplan, er der flere etaper vi skal igennem sammen.

Vi aftaler sammen et tidspunkt for vores første havemøde. Det er en god idé at samle inspirationsmateriale inden havemødet i form af billeder, materialeprøver (belægning, hegn, planter m.m.)
På mødet snakker vi mulighederne igennem for dit haveprojekt. Du har gjort dig nogle tanker på forhånd og lavet en stikordsliste, som vi kigger på. Der er måske særlige forhold i haven, som vi skal tage højde for. Jeg kommer med løsningsforslag og idéer på aktuelle områder, som der skal gøres noget ved. Ofte afføder det nye tankeprocesser hos dig, når du får de kreative input og helt automatisk udvikler du en mere fokusorienteret bevidsthed på havedesign.

Herefter laver jeg en opmåling af din have og tager en del relevante billeder af arealet. Med alle gode notater fra vores første havemøde fortsætter jeg så den kreative proces hjemme på tegnestuen. Jeg begynder nu at formgive den kommende have ud fra de tanker og løsningsforslag, der er gjort.

Det er nu oplagt, at vi mødes til et halvejsmøde, hvor vi afstemmer relevante ting, som ønskes tænkt ind, samt hvis der er dukket nye overvejelser op, som der skal tages højde for. Det er en god idé med dette halvvejsmøde for at undgå misforståelser senere i processen.

Jeg vil herfra fortsætte færdiggørelsen af haveplanen. Det indebærer en tegning med tilhørende planteliste med en detaljering og navngivning af de valgte planter, samt mine forslag til anvendte materialer eks. belægning, hegn m.m.

Mit planteforslag består af en planteliste, som indeholder kommende plantegrupper af træer, buske, stauder, slyngplanter, løg og knolde m.fl. Hver plante er navngivet med et placeringsnummer, botaniske navn, dansk navn, samt antal der skal bruges.

Yderligere følger en fotomappe med de aktuelle planter, så du får en idé om, hvordan plantesammensætningen er.

Du får en tilpasset plejeplan, med mine tips om:

  • Tilberedning af aktuel jordblandning
  • Optimalt vandingsinterval
  • Gødskning
  • Beskæringstidspunkt af udvalgte plantegrupper

Til din haveplan medfølger desuden en samlet plantepris inkl. moms og fri levering på din adresse. Hermed undgår du at skulle bruge tiden på selv at få samlet alle planterne sammen.

Hvis det ønskes kan du lave en aftale med mig om at få hjælp til hele plantningen. Til flisearbejdet og jordarbejdet anbefaler jeg en eller flere anlægsgartnere, som jeg har samarbejde med.

Når haveplanen er færdig vil vi holde et afsluttende møde, hvor du får planen præsenteret og jeg afleverer den til dig.

Prisleje for en Haveplan fra kr. 12.500-28.500 (afhængig af hvert projekts indhold) inkl. moms og inkl. kørsel op til 10 km

Første skridt til din drømmehave er den gode planlægning – tag kontakt på tlf. 22 67 97 77.